Anadolu Açık Hava Müzesi, toprak ana ve insan oğlunun nicedir birbirinden ayrılan ellerini birleştirme, yeniden el ele tutuşmalarını deneme çabasının bir sonucu olarak kuruldu. Anadolu insanının kadim bilgeliği ve ruhu ile yoğrulan bu kültür yetiştirdiği filozoflardan, ürettiği ahlakî değerlerden, geleneksel mimariden, giyim kuşam sanatına, yeme-içme beğenisine, eğlence biçimlerine, çiçek zevkine kadar hatırlanmayı hak ediyor.  Birbiriyle Anadolu’da karşılaşan halkların kurduğu medeniyetlerle yükselen insanlık değerlerini anlamaya gayret göstermek Anadolu Açık Hava Müzesinin temel amacıdır. Nitekim, Anadolu’da gerçekleşen karşılaşmaların bereketinden hasıl olan bu kültürel mirası unutmak, onu hakir görmek yahut yok saymak gafillik olarak değerlendirilebilir. Bu nazarla Anadolu Açık Hava Müzesinde bu topraklara ait kadim bilgi, deneyim ve değerler üzerinde düşünmek, bunları yorumlamak, tartışmak, değerlendirmek üzere çalışmalar yürütülecektir.

Müze felsefesi gereği kültürel mirasımıza, kendisiyle yeterince ilgilenilmemiş, hakkıyla anlaşılmaya gayret edilmemiş bir yetim mesafesinden yaklaşmaktadır. Bu düstur ile yola çıkan Anadolu Açık Hava Müzesi, kültürü koruma bilinci ve anlama gayreti bağlamında ziyaretçilerini yani müze dostlarını yolu birlikte yürüyecekleri yol arkadaşları olarak değerlendirmektedir. Bu bakış açısına göre yolu beraberce yürümek yani sorumluluğu paylaşmak için Anadolu Açık Hava Müzesi bizler kadar sizlerin de müzesidir.

Açık Olduğu Günler:

Açık Olduğu Saatler: