Yaşayan Köy Anadolu Açık Hava Müzesisi bünyesinde birçok müze tipini birarada barındırır.  Mimari sergisiyle bir yapı geleneği müzesi sunarken mekanların içerisinde etnografik ögelerle somut gelenksel değerlerle somut olmayan mirası sergiler. Çarşısında halk sanatlarını uygulayan, ekonomik bir platformda ziyaretçisiyle buluşturan bir ekonomüze sunar. Yarımcı yapıları ile halk pratiklerinin uygulanmasını sağlayan bir uygulamalı müzecilik sergiler. Ekolojik yaşamı destekleyen bir ekomüze barındırır. Müzecilik hizmetlerini alışılageldik formlardan farklı tekniklerle gerçekleştirir. Müze ziyareti boyunca kostümlü rehberler teorik ve pratik müze analtımı sunarlar. Bu haliyle Yaşayan Köy müze gezisi olarak bile başlı başına bir etkinlik özelliği gösterir.