Hayatı her yönüyle ele alan Yaşayan Köy üretim-tüketim döngülerini ve bu döngüler içerisinde kültüre ait olan değerleri de yaşatır. Bu döngünün en önemli parçalarında biri de yeme-içmeden giyim-kuşama kadar üretimin temelini teşkil eden tarım ve hayvancılıktır. Yaşayan Köy içerisinde bulunan topraklarda doğal tarım yöntemleriyle üretim yapılır. Tarımda ekolojik sistemi bütün halde sürdürmenin mümkün olduğu ata tohumu ile kimyasalsız üretim tekbikleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Çiftlikte ise ırk hayvanları korunur. Bu şekilde hem bitki ve hayvan orkları korunur hem de bu ırkların çoğalması sağlanır.

Kendi içerisinde ürertim ve tüketimini dengelmeyi amaçlayan Yaşayan Köy etinden sütüne, yumurtasından mısırına kadar ükettiğini üreten dengeyi korur.

Yerleşke içerisinde bulunan üretim alanalrı özellikle çocukların temas kurabileceği şekildedir. Kitap sayfalarında gördükleri canlılara dokunmak, onları beslemek, tarlada bitkiyi tanımak ve yiyeceği kadarını almak bulunmaz deneyimlerdir.