Anadolu Açık
Hava Rekrasyon
Alanı

Türkiye’nin geleneksel mimarî çeşitliliğinin göstergesi olarak bu özel ve kamusal mekânların birlikteğinden küçük bir Anadolu ortaya çıkmıştır.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen mimarî yapılar, kültürler arasındaki fark ve benzerlikleri göstermesi bakımından önemlidir. Gündelik yaşamın kurgulandığı Anadolu Açık Hava Rekreasyon Alanı’nda sergilenmek üzere seçilen dönem bütün yönleri ile ele alınmıştır. Bu mekânlar, mutfak kültüründen, eğlence ve sağaltmaya kadim pek çok töre ve geleneğin sergilenmesine olanak sağlamaktadır. Bu bütünsel sergileme hizmet verilen arazinin olanakları nispetinde yerel bitkileri ve hayvan çeşitliliğini de kapsamaktadır.

ANADOLU AÇIK HAVA REKRASYON ALANI ETKİNLİK DUYURULARI